Helping Families in Kelmend of Shkodra, Albania

Distribution of Food Packages in Kelmend of Shkodra in Albania

Distribution of Food Packages in Kelmend of Shkodra in Albania

by Rex MYFTARI – Bronx- New York

The Humanitarian Organization AAOHA – Albanian American Open Hand Association, whith its headquarteres in New York, has been trying to bring hope and smiles to some families in the hometown Kelmend of Shkodra in Albania.

This year, continuing with the tradition, boxes with food for the holidays were distributed to 14 families in Kelmend of Shkodra.

These funds were collected by the Albanian American Open Hand Association with founder and President Alexander Nilaj from New York, United States of America.

We thank all the donors that once the announcement was made, they opened their hearts as always and showed their support and helped the cause.

Special thanks to those who made this possible and who also helped in organizing, distribution and delivery of the packages to the 14 families,

they are: Mr. Kanto Sokaj, Mr. Gezim Vucaj, Another Life and TV Kopliku.

We wish all Albanians wherever they are, Happy Holidays and all the best in 2019.

We remain hopeful that in the future we will have more donors.

Goods Delivered to Families

Goods Delivered to Families

Those who Donated:

Tush e Tina Musaj  $650

Marjan Kolnrekaj.    $200

Zef Lleshi                 $100

Gjon Zek Vuktilaj     $100

Ahmet Vela.              $50

Shuqo Braca             $50

Fatjon Preldakaj       $100

Paulin Preldakaj.      $100

Besnik Vushaj           $100

Florina Nina Vukel     $20

Vera Preldakaj            $40

Lisa Bujaj                    $200

All other costs were covered by: 

Kanto Sokaj, Gezim Vucaj, Aleksander Nilaj. 

God bless you and your families. 

Kelmend, Shkodra, Albania

Kelmend, Shkodra, Albania

Families who benefited are:

1.   Dhesh Biku  Kalce 

2.   Pjeter Palushi  Kozhnje 

3.   Drita Nilaj  Muriq

4.   Gjeto  Pashku Muriq 

5.   Pjeter Huta  Dhugut

6.   Nikoll  Rroku  Cek

7.   Gjyste Murrcaj Cek

8.   Gjovalin Kola  Grishaj 

9.   Gjeto Gjerku Grishaj 

10. Zef Vucini  Vermosh

11. Kol Ded Marashi Grishaj 

12. Kujtim Vuçaj  Vermosh

13. Prel Gjergj     Muriq

14. Mara Vukaj  Grabom

Organizata humanitare AAOHA – Albanian American Open Hand Association (Duart e Hapura) me seli ne New York edhe kete vit eshte perpjekur qe disa familjeve ne vendlindje, ne Shqiperi te ju sjell pak shprese e buzeqeshje.

Perseri kete vit pako me ushqime per festat e fundvitit ju shperndane 14 Familjeve ne Kelmend te Shkodres. 

Keto fonde u mblodhen nga Shoqata Shqiptaro Amerikane Duart e Hapura me themelues dhe president Aleksander Nilaj nga New York te Shteteve te Bashkuara te Amerikes.

Ne falenderojm te gjithe donatoret qe sapo shpallja u publikua keta çelen zemrat si gjithmone dhe u treguan te gatshem per te  ndihmuar.

Falenderim i veçant shkon per bashkpuntoret te cilet e bene te mundur organizimin, shperndarjen deri ne dorzimin e pakove tek familjet, 

ata jane: z.Kanto Sokaj, z.Gezim Vucaj, Emisioni Jete Tjeter dhe TV Kopliku.

Ju urojme gjithe Shqiptarve kudo qe ndodhen gezuar festat e fundvitit dhe gjithe te mirat ne vitin 2019.

Mbetemi me shprese se ne te ardhmen do te kemi me shume donator.  

Ata qe kontribuan:

Tush e Tina Musaj  $650

Marjan Kolnrekaj.    $200

Zef Lleshi                 $100

Gjon Zek Vuktilaj     $100

Ahmet Vela.              $50

Shuqo Braca             $50

Fatjon Preldakaj       $100

Paulin Preldakaj.      $100

Besnik Vushaj           $100

Florina Nina Vukel     $20

Vera Preldakaj            $40

Lisa Bujaj                    $200

Kanto Sokaj, Gezim Vucaj, Aleksander Nilaj

Kane Mbuluar te gjitha shpenzimet tjera. 

Zoti ju ruajt e ju bekofte me familjet tueja. 

Familjet qe perfituan nga ndihmat:

1.   Dhesh Biku  Kalce 

2.   Pjeter Palushi  Kozhnje 

3.   Drita Nilaj  Muriq

4.   Gjeto  Pashku Muriq 

5.   Pjeter Huta  Dhugut

6.   Nikoll  Rroku  Cek

7.   Gjyste Murrcaj Cek

8.   Gjovalin Kola  Grishaj 

9.   Gjeto Gjerku Grishaj 

10. Zef Vucini  Vermosh

11. Kol Ded Marashi Grishaj 

12. Kujtim Vuçaj  Vermosh

13. Prel Gjergj     Muriq

14. Mara Vukaj  Grabom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*